Μπαμπάς

Σχολική χρονιά 2022-2023: Ξεκινούν οι εγγραφές στου Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Σχολική-χρονιά-2022-2023-Ξεκινούν-οι-εγγραφές-στου-Δημοτικούς-Βρεφονηπιακούς-Σταθμούς.jpg


Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας ανακοινώνουν την έναρξη αιτήσεων εγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για νέα σχολική χρονιά 2022-23.

2022 -2023 Τι ισχύει για την εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 µηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στους µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, από 6 µηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

α) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως  2,5 ετών (παιδιά με έτος γέννησης από Απρίλιο 2020 έως και Μάρτιο του 2021) και

β) για τα νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά με έτος γέννησης το 2019 μέχρι και Μάρτιο 2020.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών:

 • Αίτηση εισαγωγής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού.
 • Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων .
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης
 • Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

Β. Άλλα δικαιολογητικά:

 • Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2021 και των δύο γονέων.

  Το συνολικό εισόδημα αποτυπώνεται στον πεδίο Δ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος (Για τη συμπλήρωση του εισοδήματος αθροίζονται τα συνολικά εισοδήματα και των δύο συζύγων). Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο µοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής.

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ η οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στο Δήμο


Πηγή

Loading...