Μπαμπάς

Σπερμοδιάγραμμα: 3 σημαντικές ερωτήσεις/απαντήσεις – www.baby.gr

Σπερμοδιάγραμμα-3-σημαντικές-ερωτήσειςαπαντήσεις-www.baby_.gr_.jpg


Πρόκειται για την εξέταση που δίνει τις απαντήσεις όσον αφορά την ανδρική γονιμότητα. Το σπερμοδιάγραμμα (ή ανάλυση σπέρματος) πραγματοποιείται σε ένα δείγμα πρόσφατου σπέρματος, το οποίο εξετάζεται ως προς τρεις παραμέτρους:

  • τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά ml
  • την κινητικότητά τους 
  • το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές; 

Ένα φυσιολογικό δείγμα σπέρματος έχει όγκο τουλάχιστον 2 ml. Οι φυσιολογικές τιμές για τις υπόλοιπες παραμέτρους είναι ως εξής:

  • Αριθμός σπερματοζωαρίων ανά ml: πάνω από 15 εκατ. / ml
  • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων: τουλάχιστον 32% πρόσθια και επιτόπια κίνηση 
  • Ποσοστό σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία: τουλάχιστον 4%

Μια μέτρηση περίπου 15 εκατομμυρίων σπερματοζωαρίων ανά ml θεωρείται επαρκής για την επίτευξη φυσιολογικής σύλληψης, με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός ή/και κινητικότητα ή/και μορφολογία των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερες του φυσιολογικού, δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί εγκυμοσύνη με φυσιολογική σύλληψη. Όμως καλό είναι να απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο γυναικολόγο αναπαραγωγής. 

Πώς γίνεται σωστά το σπερμοδιάγραμμα; Πόσες μέρες αποχής χρειάζονται; 

Πριν από το σπερμοδιάγραμμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν προηγηθεί 2-4 μέρες αποχής (μη-εκσπερμάτισης) – ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Η παραγωγή του δείγματος σπέρματος πρέπει να γίνει την ημέρα της εξέτασης. Μπορεί να γίνει είτε σε διαγνωστικό κέντρο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (με προκαθορισμένο ραντεβού) είτε στο σπίτι.

Εάν η παραγωγή του δείγματος γίνει στο σπίτι, τότε πρέπει να μεταφερθεί στο διαγνωστικό κέντρο μέσα σε 1 ώρα το πολύ από την ώρα παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση δε δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του σπέρματος. 

Το δείγμα πρέπει να συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη). Η μεταφορά του δείγματος από το σπίτι ως το διαγνωστικό κέντρο πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μη βάζετε το δείγμα στο ψυγείο γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητά του!

Είχαμε μια εγκυμοσύνη – γιατί χρειάζεται να γίνει η εξέταση;

Η επίτευξη μιας εγκυμοσύνης σίγουρα είναι ένδειξη ότι το σπέρμα είναι γόνιμο. Όμως, κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας ενός ζευγαριού (π.χ. μετά από 1 αποβολή ή στην προσπάθεια για 2ο παιδάκι), είναι σημαντικό να γνωρίζει ο γυναικολόγος αναπαραγωγής τις ακριβείς τιμές για τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων. 

Αυτό θα βοηθήσει το γιατρό να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να προτείνει την πιο κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Ενημερωθείτε ολοκληρωμένα για το σπερμοδιάγραμμα από την ομάδα γυναικολόγων, μαιών και εμβρυολόγων του Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης & Γυναικολογίας Gennima IVF.

 


Πηγή

Loading...