Διάφορα

«Πώς να μάθετε τα παιδιά σας να διαβάζουν και να γράφουν σωστά»: Σεμινάριο για γονείς και εκπαιδευτικούς

38225-evripidis_590

«Πώς να μάθετε τα παιδιά σας να διαβάζουν και να γράφουν σωστά»: Σεμινάριο για γονείς και εκπαιδευτικούς προιοντικα νεα 1 Νοε 2017 Δύο από τις σημαντικότερες κατακτήσεις στη ζωή ενός παιδιού είναι να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Το παιδί δεν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει αυθόρμητα, όπως μαθαίνει να μιλά ή να περπατά, ούτε μπορεί να τα μάθει μιμούμενο τους μεγάλους. Μαθαίνει μόνο μέσα από τη συστηματική διδασκαλία και τη χρήση της κατάλληλης μεθόδου.

Με αφορμή τα δυο βιβλία-οδηγούς: «Ανάγνωση και Γραφή: μέθοδος για όλα τα παιδιά», η πανεπιστημιακός Λουκία Μπεζέ παρουσιάζει μια απλή, ελκυστική και αποτελεσματική μέθοδο για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν σωστά και να γράφουν ευανάγνωστα.
Μέσα από ευχάριστες, διασκεδαστικές δραστηριότητες και ασκήσεις, που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ή στην τάξη, τα παιδιά μαθαίνουν:

  • Να διακρίνουν τους ήχους της Ελληνικής γλώσσας.
  • Να ταιριάζουν τους ήχους με τα γράμματα.
  • Να αναλύουν το γραπτό σε λέξεις, συλλαβές και ήχους.
  • Να ελέγχουν τις κινήσεις του χεριού τους (δεξιού ή αριστερού) για να γράφουν άνετα και όμορφα.

Η Λουκία Μπεζέ είναι Αναπτυξιακή και Κλινική Ψυχολόγος. Καθηγήτρια της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έως το 2011, δίδαξε επίσης στα Τµήµατα Ψυχολογίας του Παντείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Montpellier. ∆ιετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού και ∆ιευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» στο Τµήµα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ∆.Π.Θ., του οποίου υπήρξε και Πρόεδρος επί 8 έτη.
Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την κατάκτηση της γλώσσας, την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, καθώς και µε τη διορθωτική εκπαίδευση παιδιών µε δυσλεξία και δυσγραφία. ∆ηµιούργησε το εκπαιδευτικό υλικό για τη φωνολογική επίγνωση των ήχων της Ελληνικής γλώσσας Πινακωτή 1 και 2 και συµµετείχε στη συγγραφή του βιβλίου «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» της Β’ ∆ηµοτικού.
Στα δύο βιβλία Ανάγνωση και Γραφή συμπυκνώνεται η ερευνητική και εφαρµοσµένη εμπειρία της γύρω από τη φωνολογική επίγνωση και τους τρόπους εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής.
Είσοδος ελεύθερη.
Απαραίτητη η προηγούμενη δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο [email protected]
Πότε: Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, 18:00 – 20:00.
Πού: Ευριπίδης στη Στοά, χώρος café, A. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι.Πηγή – mama365.gr

Loading...