Μωρό

Πόση σημασία παίζει ο αριθμός των λέξεων στη γλωσσική ανάπτυξη

c01f26a5615d05fc2fea50594e995411.jpg


Πολλοί γονείς ανησυχούν για το πόσες λέξεις λέει το παιδί τους και αν ο αριθμός είναι ικανοποιητικός για την ηλικία του.

Ο αριθμός των λέξεων που λέει το μικρό σας δεν είναι ο μοναδικός δείκτης για το πόσο καλά έχει αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας. Και άλλες δεξιότητες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις λέξεις όπως η ικανότητα μη λεκτικής επικοινωνίας και η επικοινωνία για κοινωνικούς λόγους.
Πέρα από τον αριθμό των λέξεων που λέει το μικρό σας σημαντικό είναι να αναρωτηθείτε το εξής:

Έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες του και με ποιον τρόπο; Η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα του πρώτα προς τα εσάς και μετά προς το αντικείμενο που επιθυμεί, οι ήχοι που δεν αποτελούν ολοκληρωμένες λέξεις αποτελούν μέρος της επικοινωνίας. Αρχικά είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσους από αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιεί το μικρό σας για να επικοινωνήσει αντί για τις λέξεις ή σε συνδυασμό με αυτές.

 


Πηγή

Loading...